„შ.პ.ს ვენუსინსკორპიო“ პასუხისმგებელია მომსახურებისა და შეძენილი პროდუქტის ხარისხზე. პროდუქტის სპეციპიკიდან გამომდინარე, ნივთის დაბრუნება გაზომვის შემდეგ არ არის შესაძლებელი.

ტყავის სეტებისა და ჰერმესების მოხმარებამდე დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ საკომუნიკაციო არხების საშუალებით.

იმ შემთხვევაში, თუ „შ.პ.ს ვენუსინსკორპიო“-ს მიერ გამოწვეული მიზეზით ნივთი არ ჩაგბარდებათ, ჩაგბარდებათ დაზიანებულ მდგომარეობაში, ან ჩაგბარდათ შერჩეული პროდუქტისგან განსხვავებული მოდელი, აუცილებელია მოგვწეროთ live chat-ის საშუალებით.